The best in price/quality/service.

Gebruik van netkoppelingspanelen in een autonoom systeem!!!!!!!!

 6. Panelen voor autonoom gebruik versus panelen voor netkoppeling

Panelen voor netkoppeling zijn niet geschikt voor autonome 12V systemen. De netkoppelingspanelen leveren een te hoge spanning voor 12V systemen.

Wat gebeurt er: de meeste laadregelaars kunnen niet tegen deze hoge spanning waardoor de laadregelaar verbrandt. Indien de laadregelaar er toch tegen bestand is dan krijgt u niet het volle vermogen van het zonnepaneel: bvb. een netkoppelingspaneel van 200Wp zal bijgevolg evenveel laden als een paneel van 100Wp daar de meerspanning verloren gaat. Enkel indien men speciale laadregelaars toepast kan men een beter rendement verkrijgen.

Gebruik daarom nooit netkoppelingspanelen voor 12V autonome systemen.

Bepaalde netkoppelingspanelen met de juiste spanning kan men wel gebruiken voor 24V autonome systemen.

 

Waarom kiezen velen voor netkoppelingspanelen: de kostprijs van netkoppelingspanelen is zeer laag wegens de massa productie. De productieoplage voor 12V panelen is veel lager waarbij de omstelling van de productie eenheid een zware kost is. De productieduur voor het produceren van 12V autonome panelen vergt vaak meer tijd t.o.v. de productietijd van netkoppelingspanelen.

Panelen voor autonome systemen vragen ook zwaardere contactdozen, … daar de stromen veel hoger zijn. Dit weeral ten nadele van de productiekost. Maar als men de laadstroom gaat vergelijken dan is een netkoppelingspaneel de duurste oplossing + heel wat negatieve aspecten spelen een rol bij deze keuze.

CONCLUSIE: GEBRUIK DUS GEEN NETKOPPELINGSPANELEN VOOR 12V AUTONOME SYSTEMEN.

 

Hieronder volgt meer begrijpbare technische informatie: 

Invloed van de omgevingstemperatuur op lichtpanelen:

bij netgekoppelde systemen is de invloed van warmte ongunstig maar bij autonome systemen is de stijging van de omgevingstemperatuur gunstig! Uit volgende berekening kan je dit zelf afleiden.

Een lichtpaneel heeft bvb. een systeemspanning Umpp = 18,3V bij 25°C. De temperatuurcoëfficiënt = -0,33%.

Wanneer de temperatuur op de camper 60°C is, dan is het verschil 60-25 = 35°C; 35*(-0,33%) = -11,55% 

Bijgevolg bedraagt de systeemspanning 18,3V-11,55% = 16,16V.

M.a.w. wanneer de het paneel 60°C warm is, dan is de Umpp = 16,16V. De batterij heeft max. ongeveer 14,2V nodig. Dit resulteert dat er geen verliezen zijn op spanningsvlak.

De stroom van een lichtpaneel stijgt bij opwarming: +0,038%.

Dit alles betekend dat het vermogen van het paneel daalt m.a.w.  16,16V*5,45A = 88W è stijging van de temperatuur is nadelig bij netkoppeling: weten de bezitters van een PV-installatie (netkoppelingssysteem).

MAAR bij een autonoom systeem blijft alles werken en dit in de positieve zin daar het systeem enkel de stroom gebruikt voor het laadproces. De spanning maakt niets uit zolang deze boven de  > 14,2V is. è positief voor autonome systemen: door de hogere temperatuur verkrijgt men een hogere laadstroom.

Het is om die reden dat netkoppelingspanelen minder goed geschikt zijn voor autonome systemen door de veel hogere Umpp spanning t.o.v. 12V lichtpanelen. Bvb. een paneel van 200Wp voor netkoppeling brengt ongeveer evenveel op als een paneel van 100Wp. Het is ook zo dat er extra verliezen zijn in de laadregelaar bij gebruik van netkoppelingspanelen door de te hoge spanning ==> hogere slijtagegraad van de laadregelaar.

Wij stellen om steeds 12V panelen voor 12V doeleinden en 24V panelen voor 24V doeleinden te gebruiken.

Vbn. laadstroom bij verschillende panelen:

- 260Wp netkoppelingspaneel Umpp = 38,24V, Impp = 8,39A

- 200Wp netkoppelingspaneel Umpp = 37,4V, Impp = 5,35A

- 190Wp/12V: Umpp = 18,35V, Impp = 10,36A

- 100Wp/12V: Umpp =  18,7V, Impp = 5,35A

Bij het gebruik van een 100Wp/12V of een 200Wp netkoppelingspaneel laadt de batterij even snel op. Bij het gebruik van een 100Wp/12V paneel zal de laadregelaar minder onderhevig zijn aan slijtage. Bovendien weegt een netkoppelingspaneel veel zwaarder dan een 12V paneel.

 

 

 

Wordt nog verder opgebouwd.